W sobotę, 7 października br. słuchacze klas czwartych liceum ogólnokształcącego
i klasy drugiej policealnej technik bezpieczeństwa i higieny pracy uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem WCR w Nisku Panem majorem Krzysztofem Jasińskim.

            Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się jakie korzyści niesie ze sobą służba wojskowa i na czym ona polega oraz przedstawione zostały rodzaje służby wojskowej. Niewątpliwie służba w wojsku polskim jest bardzo atrakcyjna dla osób poszukujących pracy i planujących karierę zawodową.

            Więcej informacji można uzyskać na stronie WCR Nisko Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku (wp.mil.pl) .