Informacja dotycząca możliwości skorzystania z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przez osoby niepełnosprawne w ramach programu “Aktywny samorząd” w 2024r. 

Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – pobierz