Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do akcji charytatywnej Stalowowolska Paczka Pomocy- edycja 2023 „Wrażliwi na potrzeby innych”, prowadzonej już po raz szósty przez MOPS w Stalowej Woli.

Głównym celem Akcji było wsparcie samotnych osób starszych ze Stalowej Woli, będących w trudnej sytuacji finansowej w okresie przedświątecznym poprzez zbiórkę darów rzeczowych i przekazanie ich w formie paczek.

Dziękujemy słuchaczom za okazane serca, pomoc i wsparcie.