Dnia 3 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystej akademii, aby upamiętnić żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. To młode święto, bo obchodzone po raz dziewiąty, pozwala oddać hołd żołnierzom, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się z nowym pojałtańskim porządkiem. Nie złożyli broni, ale nadal walczyli o wolną i niepodległą Polskę z sowieckim okupantem.

Słuchacze liceum ogólnokształcącego zaprezentowali część historii, która dotyczyła postaci, działań oraz tragicznego losu Żołnierzy drugiej konspiracji. Podczas inscenizacji słowno – muzycznej wspomnieli  postaci Niezłomnych, m.in.Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, Witolda Pileckiego ps. „Witold”, Danutę Siedzikównę ps.„Inka”,Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”  i ostatniego, który zginął w 1963 roku Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Słuchacze przypomnieli i podkreślili jak ważna jest pamięć o tych, którzy „zachowali się jak trzeba”, heroicznie walczyli w obronie ojczyzny i są dla Polaków wzorem patriotyzmu.