Dzień Ziemi w CKZiU

W przeddzień Dni Ziemi – 20 kwietnia, w naszej szkole odbyły się obchody tego największego międzynarodowego święta ekologicznego. Dzień Ziemi jest obchodzone 22 kwietnia i ma przypominać wszystkim o tym, jak ważne jest promowanie postaw proekologicznych i ochrona środowiska.

W naszej szkole z tej okazji przygotowano wystawę z informacjami na temat Dnia Ziemi. Słuchacze mieli okazję uczestniczyć w dyskusji pod tytułem „ Planeta kontra Plastik”.

Plastik to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych XXI wieku. Rocznie na świecie produkuje się go już ponad 450 milionów ton, a jeszcze w latach 50 XX w. było 2 miliony ton. W skali świata tylko 9% poddawane jest recyklingowi. Pozostała część – 49% trafia na wysypiska śmieci, 19% poprzez spalanie trafia do odzysku energii, 22% jest zwykle źle zarządzana co oznacza, że ląduje w morzach, oceanach lub środowisku naturalnym.  Zanieczyszczenia plastikiem mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, życie ludzi i zwierząt.

Zakończeniem obchodów była część konkursowa, która sprawdzała wiedzę ekologiczną. Najlepsze wyniki zdobyli: Piotr Idec słuchacz LO oraz Paulina Szwed – słuchaczka szkoły policealnej. Gratulujemy!

Dziękujemy za fajnie spędzony czas.

Pamiętajmy, że Ziemia to nasz dom i musimy o nią dbać każdego dnia.