Prosimy wszystkich ósmoklasistów o zapoznanie się z informacją o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 

Informacja dla zdających egzamin ósmoklasisty_czerwiec 2020