Prosimy wszystkie osoby zdające egzaminy zawodowe o zapoznanie się z poniższą informacją o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 r