Słuchaczy wyznaczonych do zdawania egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów. Informacja udostępniona na stronie: Dla słuchacza – Egzaminy – egzaminy semestralne – egzaminy w terminie dodatkowym