Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

  • od 17 maja – przechodzimy na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) – szczegóły będą dostępne w planach zajęć
  • od 31 maja – wszyscy słuchacze uczą się stacjonarnie w szkole
  • kształcenie zawodowe od 4 do 30 maja odbywa się na dotychczasowych zasadach – tj. placówki kształcenia ustawicznego mogą organizować zajęcia praktyczne stacjonarnie w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.