Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się z poniższą informacją o egzaminie maturalnym przeprowadzanych w VI.2020

Informacja dla zdających egzamin maturalny_VI.2020