Absolwentki i słuchaczki kształcące się w zawodzie fryzjer z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli złożyły pierwszą powakacyjną wizytę  w Dziennym Dom Senior+ w Stalowej Woli.  

Nasi wolontariusze wykazali się  nie tylko umiejętnościami praktycznymi, ale również w miłej atmosferze spędzili czas z seniorami. W trakcie spotkania szczególnie Panie chętnie korzystały ze strzyżenia i ułożenia fryzury. Zmiana wpłynęła pozytywnie nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale również na nastrój podopiecznych DD Senior +.

Kierownictwo placówki złożyło serdeczne podziękowania wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu “Pomocna Dłoń” za zaangażowanie i chęć dzielenia się swoimi umiejętnościami w DD Senior+ .