Zakończyła się kolejna edycja kursu Płace i kadry w COMARCH OPTIMA z programem Płatnik, prowadzonym  w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji  i Kompetencji  w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Zagadnienia z zakresu kadr oraz płac obejmują tematy wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów nakładających na pracodawców sporządzanie odpowiedniej dokumentacji. W ramach wykładu  Pani Alicja Wojtasiewicz, zapoznała szczegółowo słuchaczy kierunku technik rachunkowości z powyższymi zagadnieniami  oraz z praktycznymi zadaniami związanymi  z pracą w programie. Odrębnym działem rozliczeń jest współpraca przedsiębiorców z ZUS w zakresie rozliczania i ewidencji składek ZUS. Wszyscy pracodawcy rozliczają się i przesyłają informacje do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik, który jest kompatybilny z programem kadrowo-płacowym Comarch Optima.

Zajęcia praktyczne prowadzone na obydwu programach pozwoliły zapoznać się słuchaczom  z wszystkimi możliwymi funkcjami programów.  Z cała pewnością zdobyte wiadomości i umiejętności będą dodatkowym atutem.