Nowo przyjęci słuchacze SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH, którzy chcą otrzymać legitymację szkolną mogą zapisywać się na listę osób chętnych na legitymacje. Listy te będą udostępniane przez opiekunów klas podczas pierwszego zjazdu. Osoby, które potrzebują legitymacji wcześniej (przed zjazdem) mogą na bieżąco zgłaszać do sekretariatu chęć otrzymania legitymacji.