Postępująca w dużym tempie degradacja środowiska naturalnego to problem dotyczący nas wszystkich. Ziemia jest naszym wspólnym domem, a kryzys klimatyczny to realny problem, warto więc podjąć choćby niewielkie kroki, żeby zadbać o Planetę.

Z okazji obchodów Dnia Ziemi klasy pierwsze i drugie zaocznego liceum ogólnokształcącego wzięły udział w konkursie wiedzy ekologicznej. Konkurs odbył się w ramach realizacji projektu edukacyjnego  Ekologia w życiu codziennym… Głównym celem konkursu było propagowanie działań proekologicznych, kształtowanie właściwych postaw ekologicznych oraz  włączenie słuchaczy  do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną środowiska.

Tematyka konkursu obejmowała  i poszerzała wiedzę z zakresu wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych z biologii, chemii i geografii.

Szczególny nacisk położony został na wiedzę z następujących dziedzin:

– ekologia klasyczna,
– wody i ich ochrona,
– gleby i ich ochrona,
– gospodarka rolna i leśna,
– ochrona przyrody,
– powietrze i jego ochrona,
– gospodarka odpadami,
– aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Słuchacze wykazali się dużą wiedzą ekologiczną.

Najwyższe wyniki osiągnęli słuchacze:

Natalia Orłowska  – klasa 2LZ1

Agnieszka Burdzy – klasa 2LZ1

Bartłomiej Lebioda – klasa 2LZ2

Jakub Droździel – klasa 1lZ

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom!!!