W sobotę, 11 grudnia br. został przeprowadzony konkurs wiedzy „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

Konkurs skierowano do chętnych słuchaczy klas 1-3 liceum ogólnokształcącego oraz klasy 1 branżowej szkoły II stopnia. Miał formę testu pisemnego, zwierającego pytania związane z biografią i działalnością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, człowieka, który swoim życiem dawał przykład poświęcenia i miłości wobec narodu.

W konkursie wzięło udział 16 słuchaczy z dwóch klas: 3Lz1 i 3Lz2. Miejsce I zajęła Anna Kowalska – Martyna kl. 3lz1, II miejsce zajęły: Katarzyna Kowalska kl. 3lz1 oraz Patrycja Rzucidło kl. 3lz2, natomiast miejsce III zdobyła: Aleksandra Kowalska kl. 3lz1.  Zwycięzcy konkursu  otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Celem konkursu było zapoznanie słuchaczy z sylwetką jednego z Patronów roku 2021  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz twórczością Tego Wielkiego Polaka, patrioty i „poety miłości i śmierci”. Zachęcał  on  do  czytania i  aktywizował  słuchaczy  do samokształcenia. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!