Słuchacze klasy pierwszej szkoły policealnej technik usług kosmetycznych, uczestniczyli w kursie Wizażu, prowadzonym w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji  w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Tematyką kursu były podstawy makijażu. Na zajęciach teoretycznych omawiane były zagadnienia dotyczące analizy kolorystycznej, przybory do makijażu, zasady w makijażu. W części praktycznej był wykonywany makijaż dzienny, biznesowy, ślubny i smokey eyes. Słuchaczki nabierały również umiejętności w technikach klejenia sztucznych rzęs oraz aplikacji pigmentów.