W siedzibie szkoły znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU oraz osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego i pierwszych zajęciach dla poszczególnych oddziałów znajduje się na stronie www.