Słuchacze klasy pierwszej LO dla Dorosłych wzięli udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Tematami zajęć były: Metody aktywnego poszukiwania pracy oraz Godzenie życia zawodowego – rodzinnego – Work-Life Balance. Zajęcia przeprowadziła Pani Kinga Szczęch  – pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Stalowej Woli.  Głównym celem spotkania było nabycie przez słuchaczy wiedzy
z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażenie w  umiejętności organizacji czasu własnego i godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Uczestnicy zajęć poznali aktywne i pasywne metody poszukiwania pracy, specyfikę lokalnego rynku pracy i zapotrzebowanie na określone zawody w oparciu o barometr zawodów jaki został przygotowany dla powiatu stalowowolskiego; zostali zapoznani z wymaganiami współczesnego rynku pracy i możliwości zaistnienia na nim.

Dowiedzieli się, jakie dokumenty należy przygotować poszukując pracy, uczyli się  rozpoznać własne możliwości i predyspozycje zawodowe.

W drugiej części spotkania natomiast zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji podstawowych obowiązków rodzinnych
i zawodowych, pomagające w utrzymaniu aktywności zawodowej oraz na temat wpływu na możliwość godzenia życia zawodowego
z rodzinnym.

Prowadząca podkreśliła, jak szczególnego znaczenia nabiera koncepcja Work-Life Balance, czyli umiejętność zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.