Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. ”
                                                                                    Józef Piłsudski

„Bóg, honor, ojczyzna” – z takim przesłaniem niejednokrotnie w ciągu ponad tysiącletniej historii Polacy stawali w obronie wolności.

Tragiczne były lata ponad stuletniej niewoli, gdy po III rozbiorze Polska wymazana została z mapy Europy. Nie było państwa, ale istniał naród. Trzykrotnie w ciągu XIX wieku Polacy organizowali powstania przeciwko zaborcom, które z powodu miażdżącej przewagi wrogów i ich rzetelnej współpracy zakończyły się klęską i prześladowaniami narodu polskiego.

Początek XX wieku przyniósł wielkie zmiany w Europie. Wybuchła I wojna światowa oczekiwana przez Polaków. Trzej zaborcy: Rosja, Austria
i Prusy, którzy dotychczas wspólnie pilnowali głazu nad grobem Polski, stanęli teraz po dwóch stronach frontu. Cztery lata wojny okupione krwią wielu rodaków przyniosły oczekiwany cel. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – to święto wszystkich Polaków, dzień, w którym łączymy się, by dzielić się radością i dumą z ogromnego sukcesu jaką była odzyskana po 123 latach wolność. Ta znamienna data to symbol walki o suwerenność i niepodległość, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli uczcili ten dzień głęboką refleksją nad historią naszego kraju. Dnia 12 listopada odbył się okolicznościowy apel z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – żywa lekcja historii i języka polskiego.