1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego data upamiętnia wyrok śmierci, wykonany tego dnia w 1951 r. na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Żołnierze Wyklęci” określani też jako „żołnierze drugiej konspiracji” lub „Żołnierze Niezłomni” to ofiary zbrodni komunistycznych dokonywanych w pierwszych latach po II wojnie światowej.

„Żołnierze Wyklęci” byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji
i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

poniżej link do prezentacji: 

https://drive.google.com/file/d/1nVsQE4p76e5YpjQJZkPn7_6tXm15cu-n/view