Cukiernik

CUKIERNIK – Kwalifikacja SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Cykl kształcenia: 1,5 roku – 3 semestry (FORMA ZAOCZNA – CO 2 TYDZIEŃ: SOBOTA, NIEDZIELA)

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).

Absolwent kursu w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej
  • sporządzania półproduktów cukierniczych
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
  • dekorowania wyrobów cukierniczych

Słuchacz  po potwierdzeniu  kwalifikacji  SPC.01.  może uzyskać tytuł Cukiernik pod warunkiem, że ma ukończone minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Jako cukiernik  znajdziesz zatrudnienie w:

  • cukierniach, ciastkarniach,
  • zakładach gastronomicznych,
  • firmach wytwarzających  artykuły cukiernicze,
  • przedsiębiorstwach gastronomiczno-hotelarskich
  • możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą

Kurs trwa 3 semestry – ZAPRASZAMY!

KURS JEST BEZPŁATNY!

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY