Prowadzenie rachunkowości (kwalifikacja EKA.07.)

ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Głównym zadaniem księgowego jest prowadzenie rachunkowości w jednostce organizacyjnej,  potrafi on:

  • stosować narzędzia rachunkowości finansowej,
  • zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych,
  • sporządzać sprawozdania finansowe,
  • przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej.

Możesz kontynuować naukę:

  • na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, wchodzącej w zakres zawodu Technik rachunkowości.

Osoba, która ukończyła szkołę średnią (nie jest wymagana matura),  po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  oraz  po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, uzyska DYPLOM ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Sposób organizacji kursu: zaoczny.
Cykl kształcenia: 3 semestry.

Jako księgowy znajdziesz zatrudnienie w:

  • bankach
  • instytucjach ubezpieczeniowych
  • księgowości
  • urzędach skarbowych
  • biurach rachunkowych

KURS JEST BEZPŁATNY!

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, branżowe, średnie, wyższe).