Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (kwalifikacja EKA.05)

ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI, TECHNIK EKONOMISTA

Po kursie będziesz potrafił:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą,
 • rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • prowadzić ewidencje podatkowe,
 • sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS i US.

Absolwent kursu jest  w pełni przygotowany do pracy w biurach rachunkowych oraz firmach i instytucjach na stanowiskach związanych z  prowadzeniem kadr i płac oraz prowadzeniem ewidencji podatkowych.

Możesz kontynuować naukę:

 • na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w zakres zawodu Technik ekonomista
 • na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości, wchodzącej w zakres zawodu Technik rachunkowości.

Osoba, która ukończyła szkołę średnią (nie jest wymagana matura),  po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, uzyska DYPLOM ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Osoba, która ukończyła szkołę średnią (nie jest wymagana matura),  po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  oraz  po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, uzyska DYPLOM ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Sposób organizacji kursu: zaoczny.
Cykl kształcenia: 2 – 3 semestry.

Jako księgowy znajdziesz zatrudnienie w:

 • działach kadrowo-płacowych różnorodnych firm,
 • instytucjach finansowych
 • księgowości
 • urzędach skarbowych
 • biurach rachunkowych

KURS JEST BEZPŁATNY!

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe).