W sobotę, 1 lutego 2020r. w CKZiU odbyło się uroczyste zakończenie Szkoły Policealnej. Kolejna grupa słuchaczy otrzymała świadectwa ukończenia szkoły w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Piekarz gratulując absolwentom zdobycia nowego zawodu. Szczególnie podziękowała za trafny wybór bardzo dobrej szkoły publicznej z ponad 20-letnią tradycją w kształceniu dorosłych, która daje możliwość bezpłatnego podnoszenia lub uzupełniania swoich kwalifikacji. Dzięki ciągłemu kształceniu organizowanemu przez naszą placówkę osoby z terenu powiatu stalowowolskiego i okolic mają duże szanse na znalezienie pracy. Pani Dyrektor również serdecznie podziękowała słuchaczom, którzy otrzymali bardzo dobre wyniki w nauce i  angażowali  się w życie naszej szkoły i lokalnej społeczności.

Na koniec uroczystości Pani Dyrektor złożyła życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a także uzyskania jak najlepszych wyników na  egzaminach z kwalifikacji, które pozwolą na uzyskanie dyplomu w zawodzie technik BHP.

Absolwenci z łezką w oku stwierdzili, że za szybko przyszedł czas rozstania i nastąpił koniec kolejnego, ale bardzo ważnego etapu w ich życiu. W ramach podziękowań ze wzruszeniem wręczyli pamiątkowy grawer opiekunowi klasy Pani Dorocie Baran. Były również podziękowania dla Dyrekcji i nauczycieli.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim absolwentom !!!