Zostań naszym słuchaczem  zaplanuj swoją przyszłość !
Rekrutacja   2021/22

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2021/2022.

Proponujemy naukę:

 • w Branżowej Szkole II stopnia – w 2 lata wykształcenie średnie branżowe
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – absolwenci BS I stopnia i ZSZ od drugiej klasy
 • w Szkole Policealnej, w zawodach:
  • technik usług kosmetycznych
  • technik BHP
  • technik administracji
 • na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodzie (kwalifikacji):
  • fryzjer
  • kucharz
  • cukiernik
  • florysta
  • prowadzenie rachunkowości
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII

 

 Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Kształcenie w Centrum jest bezpłatne. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja 

NASZE ATUTY:

 • Jesteśmy najstarszą, bezpłatną, państwową Szkołą dla Dorosłych w Stalowej Woli
 • Uczą u nas nauczyciele z pasją i wielkim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych
 • Uczymy jak odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy
 • Stwarzamy możliwość kształcenia w zawodach z perspektywą podjęcia pracy
 • Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych
 • Mamy własny budynek z dobrą bazą dydaktyczną
 • Wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki (ZUS, MOPS, itp.).