Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  i pierwsze zajęcia dla poszczególnych grup odbędą się w następujących terminach:

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • klasa 1LZ18 i 19 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 109)
 • klasa 2LZ:  18 i 19 września 2021 godz. 8.00 (sala 15)
 • klasa 3LZ1: 4 i 5 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 101)
 • klasa 3LZ2: 4 i 5 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 109)

Szkoła Policealna Nr 3: 

 • technik bhp – klasa 1BHP: 11 i 12 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 11)
 • technik bhp – klasa 2BHP: 4 i 5 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 11)
 • technik usług kosmetycznych – klasa 1S: 11 i 12 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 110)
 • technik usług kosmetycznych – klasa 2S: 4 i 5 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 110)

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3:

 • klasa 1B – 18 i 19 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 101)

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

 • florystaklasa 1FL: 11 i 12 września 2021 godz. 8.00 (pracownia florystyczna)
 • prowadzenie rachunkowości (EKA.07): kl. 1TR.7:11 i 12 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 108)
 • prowadzenie rachunkowości (EKA.07):Kl. 2TR.7: 4 i 5 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 108)
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (EKA.05) kl. 1TR.5: zajęcia rozpoczną się w październiku, data pierwszych zajęć zostanie podana w terminie późniejszym
 • fryzjerklasa 1F: 11 i 12 września 2021r. godz. 8.00 (sala 107)
 • fryzjerklasa 2F1: 4 i 5 września 2021r. godz. 8.00 (sala nr 106)
 • technik usług fryzjerskichklasa 2F2: 4 i 5 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 103)
 • cukiernikklasa 2C: 4 i 5 września 2021r. godz. 8.00 (sala nr 107)
 • kucharzklasa 1K: 11 i 12 września 2021 godz. 8.00 (sala nr 102)
 • technik żywienia i usług gastronomicznychkl.1TŻ: zajęcia rozpoczną się w październiku, data pierwszych zajęć zostanie podana w terminie późniejszym.

Zajęcia rozpoczną się od spotkania z opiekunami klas oraz dyrekcją szkoły.

Szczegółowe plany zajęć będą dostępne w terminie późniejszym. Prosimy o śledzenie strony www.