Szczegółowy plan lekcji wraz z wykazem sal jest dostępny na stronie internetowej w zakładce dla słuchacza/ plan lekcji

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  oraz pierwsze zajęcia
w dniach 9 – 10 września (zjazd I), o godz. 8:00 odbędą się dla słuchaczy kontynuujących naukę w klasach:

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
– klasa 3LZ1, sala 102/103
– klasa 3LZ2, sala 15
– klasa 4LZ1, sala 101
– klasa 4LZ2, sala 106

Szkoła Policealna Nr 3: 
– technik bhp – klasa 2BHP, sala 11
– technik usług kosmetycznych – klasa 2S, sala 110

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

klasa 2TR5 – EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, pracownia komputerowa
klasa 2TR7 – EKA.07 -Prowadzenie rachunkowości, sala 108  
klasa 2F – Fryzjer – FKR.01 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, sala 100
klasa 2K – Kucharz – HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań, sala 107

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla nowoprzyjętych
słuchaczy odbędzie się 16 września, o godz. 8:00.
Jednocześnie informujemy, że po spotkaniu inauguracyjnym w dniach 16-17 września 2023r. odbędą się pierwsze zajęcia (zjazd I) według planów zajęć, udostępnionych na stronie internetowej
szkoły dla klas:

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
– klasa 1LZ, sala 103
– klasa 2LZ1, sala 109
– klasa 2LZ2, sala 101

Szkoła Policealna Nr 3: 
– technik bhp – klasa 1BHP, sala 11
– technik usług kosmetycznych – klasa 1S, sala 15  

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

klasa 1TR5 – EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
   finansowej jednostek organizacyjnych, pracownia komputerowa   
klasa 1TR7 – EKA.07 -Prowadzenie rachunkowości, sala 108 
klasa 1 FL – Florysta – OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych,
  pracownia florystyczna
klasa 1TUF – Technik usług fryzjerskich– FKR.03, sala 100
– klasa 2F – Fryzjer – FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich, sala 100
klasa 1C – Cukiernik – SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych, sala 107