SESJA W DODATKOWYM TERMINIE.

 

25.08.2022r. – czwartek

Liceum Ogólnokształcące

Przedmiot

klasa

godzina

sala

J. polski

1LZ

8.00, 10.00 u

106

Matematyka

1LZ

9.00, 11.00 u

11

Historia

1LZ

11.00

110

Wos

1LZ

11.00

110

 

Przedmiot

klasa

godzina

sala

J. polski

2LZ2

8.00, 10.00 u

106

Matematyka

2LZ2

9.00, 11.00 u

101

Historia

2LZ2

11.00

110

 

Przedmiot

klasa

godzina

sala

J. polski

3LZ1

8.00, 10.00 u

106

Matematyka

3LZ1

9.00, 11.00 u

101

Historia

3LZ1

11.00

110

 

Szkoła Policealna

Przedmiot

klasa

godzina

sala

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

1BHP

8.00

11

Podstawy  bhp

1BHP

9.00

11

Ocenianie ryzyka zawodowego

1BHP

10.00

11

Szkolenia usługi w zakresie bhp

1BHP

11.00

11

 

26.08.2022r. – piątek

Liceum Ogólnokształcące

Przedmiot

klasa

godzina

sala

Biologia

1LZ

8.00

106

Geografia

1LZ

10.00

110

Chemia

1LZ

11.00

107

Podstawy przedsiębiorczości

1LZ

11.00

11

Fizyka i informatyka

1LZ

11.15

Prac komputerowa

J. angielski

1LZ

9.00, 11.00 u

103

 

Przedmiot

klasa

godzina

sala

Biologia

2LZ2

8.00

106

Geografia

2LZ2

10.00

109

Chemia

2LZ2

10.30

107

Fizyka

2LZ2

10.45

Prac komputerowa

J. angielski

2LZ2

9.00, 11.00 u

102

 

Przedmiot

klasa

godzina

sala

J. angielski

3LZ1

9.00, 11.00 u

102

 

Szkoła Policealna

Przedmiot

klasa

godzina

sala

Ergonomia w środowisku pracy

1BHP

8.00

11

Zagrożenia w środowisku pracy

1BHP

9.00

11

Przepisy prawne oraz wymagania bhp

1BHP

10.30

11

Podstawy przedsiębiorczości

1BHP

11.00

11

J. angielski zawodowy

1BHP

10.30

103

 

Przedmiot

klasa

godzina

sala

Chemia kosmetyczna

1S

10.30

107

Organizacja pracy w salonie kosmetycznym

1S

10.30

106

 

SESJA POPRAWKOWA – 29, 30.08.2022 – GODZINA 9.00