W poniedziałek, 18 listopada br. słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych obejrzeli w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli spektakl „Wykład” oparty na „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza.

                Sztukę „Wykład” w reżyserii Piotra Tomaszuka wystawili aktorzy Teatru Wierszalin. Artyści, realizując projekt „Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty”, w jedenastu miastach w czterech województwach Polski wschodniej, pragną ukazać młodym ludziom piękno żywego słowa Adama Mickiewicza i przybliżyć kontakt z dziełem kształtującym poczucie tożsamości narodowej.

                Spektakl „Wykład” jest próbą znalezienia teatralnego języka dla stylizowanych na Biblię  „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. Przedstawienie stanowi „domknięcie” dramatu „Dziady”. Gustaw – Konrad w „Wykładzie” przyjmuje postać Pielgrzyma, który głosi swoje ewangeliczne słowo do współbraci, takich jak on wędrowców. Pielgrzymi wędrują w poszukiwaniu ziemi świętej – ojczyzny wolnej. Prologiem tej wędrówki jest fragment pierwszego wykładu Adama Mickiewicza wygłoszonego w College de France. Spektakl stanowi swoistą podróż przez utwór Mickiewicza, podczas której widz niesiony jest przez obraz oraz muzykę wykonywaną na żywo.

                Takie ciekawe, oryginalne przekazanie tekstu literackiego dostarczyło młodzieży wielu pozytywnych wrażeń i na długo pozostanie w pamięci.