13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZS.  Ludobójstwo, dokonane na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRR. Ciała grzebano bezimiennie, w masowych grobach w lasach, tak aby nie zostały  nigdy odnalezione.

Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy. 

Od 2008 r. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowionym 14 listopada 2007r. uchwałą Sejmu RP.

Dla uczczenia pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Naszej szkole została przygotowana gazetka okolicznościowa.

https://youtu.be/417QavvOLa8 Katyń – historia wciąż żywa