Dnia 08 listopada br. w ramach doradztwa zawodowego w CKZiU odbyło się spotkanie słuchaczy Centrum z pracownikami Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli. Tematem przewodnim szkolenia było „Działalność gospodarcza – obowiązki osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej”. 

Uczestnicy uzyskali informację na temat rejestracji działalności, w tym rejestracji dla celów podatku VAT, wyboru formy opodatkowania, prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT i podatku dochodowego, ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, w tym kas online. Młodzież uzyskała  również wiedzę na temat prowadzenia działalności bez obowiązku rejestracji, tzw. działalności nierejestrowanej.

Zaprezentowano, coraz częściej wykorzystywane przez podatników, możliwości rejestracji działalności za pośrednictwem Internetu.

Spotkanie zaciekawiło słuchaczy i przebiegło w miłej atmosferze, a zdobyta wiedza na pewno zostanie wykorzystana w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Skarbowego za wizytę w naszej szkole.