W zakładce “Dla Słuchacza”: https://ckustalowawola.pl/dla-sluchacza/terminy-zjazdow/ 

znajdują się terminy zjazdów na I semestr r.szk.2021/2022 dla wszystkich oddziałów szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

W zakładce “Dla Słuchacza” → “Plan lekcji” znajdują się harmonogramy zajęć dla poszczególnych oddziałów. Szczegółowe harmonogramy zajęć będą publikowane na stronie sukcesywnie przed każdym zjazdem.