Słuchacze szkól dla dorosłych i uczestnicy KKZ mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia NNW. Koszt ubezpieczenia: 35 zł. Wpłat można dokonywać w sekretariacie CKZiU.