„Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego”                                                                  

W dniu 28  kwietnia 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miało miejsce uroczyste zakończenie nauki dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia. Wydarzenie miało szczególny  i wyjątkowy charakter, ponieważ zakończenie nauki w tego typu szkole odbyło się po raz pierwszy w naszej placówce.

Branżowa Szkoła II Stopnia stanowi kontynuację nauki z Branżowej Szkoły stopnia I-go, a słuchacze przez dwa lata zdobywali wiedzę ogólną, ale też umiejętności zawodowe na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. W najbliższych dniach absolwenci  zdawać będą egzamin maturalny, ponieważ ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego.

W czasie uroczystego pożegnania słuchaczy Pani Dyrektor Maria Piekarz dokonała podsumowania dwuletniej nauki. Podziękowała nauczycielom za ich pracę, zwróciła również uwagę na osiągnięcia słuchaczy. Warto zaznaczyć, że pierwszy raz w historii CKZiU absolwenci odebrali z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem, ponieważ w dotychczasowym systemie kształcenia dorosłych  nie funkcjonowała taka forma uznania.

Szczególnie gorąco pożegnała odchodzących również przedstawicielka Samorządu Słuchaczy. Najlepsi absolwenci zostali uhonorowani  drobnymi upominkami oraz dyplomami za wzorową frekwencję. Na zakończenie podziękowania  złożył przedstawiciel  klasy kończącej naukę, zwrócił uwagę na wspaniałą atmosferę panującą  w CKZiU  oraz na trud i zaangażowanie Dyrekcji oraz grona pedagogicznego.

Społeczność słuchaczy CKZiU życzy wszystkim absolwentom wspaniale zdanych egzaminów maturalnych, mądrych wyborów w przyszłości, wytrwałości, a przede wszystkim spełnienia w życiu.