Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

           W poniedziałek, 2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020. Nowy rok nasza placówka rozpoczęła pod zmienioną nazwą: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pani Dyrektor Maria Piekarz przywitała słuchaczy klasy ósmej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz kadrę pedagogiczną i wychowawców OHP. Szczególnie ciepło powitała słuchaczy nowoprzyjętych, dla których był to pierwszy dzień w murach naszej szkoły.

          Natomiast w piątek, 6 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 dla słuchaczy szkół zaocznych – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, a 13 września  Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

            Pani Dyrektor Maria Piekarz powitała słuchaczy i pogratulowała im  trafnego wyboru bardzo dobrej szkoły publicznej z ponad 20 letnią tradycją w kształceniu dorosłych. Słuchaczy liceum zachęcała do podejmowania równoczesnego kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, które dają możliwość bezpłatnego podnoszenia lub uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych. Dzięki doskonale zdawanym egzaminom zawodowym w OKE, słuchacze naszego Centrum mają dużą szanse na znalezienie pracy.

            Pani Dyrektor życzyła wszystkim wytrwałości w codziennej pracy i nauce oraz, aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy, przyniósł zadowolenie i spełnienie planów. Ponadto słuchaczom życzyła niespożytej energii, potrzebnej do zdobywania wiedzy i umiejętności, tworzenia dobrego klimatu w szkole i wykorzystania możliwości rozwoju i doskonalenia, jakie daje im nasza szkoła – wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera i bardzo dobre warunki lokalowe.