W środę, 19 czerwca 2019 r. po latach nauki kolejni absolwenci opuścili mury Naszej Szkoły. Przechodząc do historii istnienia gimnazjów swoją edukację zakończyli słuchacze trzeciej klasy Gimnazjum dla Dorosłych. Równocześnie po raz pierwszy zakończenie roku szkolnego świętowali słuchacze ósmej klasy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Natomiast po południu odbyło się uroczyste zakończenie nauki dla słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie: florysta, technik rachunkowości  i  technik usług kosmetycznych.

Pani dyrektor Maria Piekarz podziękowała wszystkim za intensywną pracę, pogratulowała słuchaczom ukończenia szkoły i życzyła realizacji marzeń związanych z zakończeniem nauki w Centrum. W  krótkim wystąpieniu podkreśliła,  iż dla wielu słuchaczy to wielki sukces, ponieważ naukę  łączyli z obowiązkami rodzinnymi i pracą zawodową. Niejednokrotnie włączali się w działania na rzecz lokalnego środowiska, w których licznie brała udział Nasza placówka. Tacy słuchacze zasługują na szczególne wyrazy uznania. Absolwenci z rąk Pani Dyrektor i opiekunów roku otrzymali wyczekiwane świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, wzorową frekwencję, zaangażowanie w działalność placówki i Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń” budując piękną tradycję szkoły.

Pani komendant HP  Ewa Bajda – Szczygieł serdecznie podziękowała Pani dyrektor Marii Piekarz za owocną współpracę i wszystkim złożyła życzenia udanych, bezpiecznych wakacji.

Przedstawiciele słuchaczy  podziękowali za  przekazaną wiedzę, okazywaną sympatię, życzliwość, troskę, motywowanie do nauki i osiągania coraz to lepszych wyników oraz życzyli wszystkim pracownikom szkoły i komendy HP dalszych sukcesów w pracy. 

Absolwenci z łezką w oku stwierdzali, że za szybko przyszedł czas na rozstanie, ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz z niecierpliwością będą czekać na wyniki egzaminu z kwalifikacji, mając nadzieję na uzyskanie dyplomu w zawodzie.

Drodzy absolwenci! Wierzymy, że zapamiętają Państwo radosne chwile spędzone w szkole, wykorzystają zdobytą wiedzę do realizacji stawianych sobie celów i osiągnięcia życiowego sukcesu.

Nie mówimy żegnajcie, mówimy …

Do zobaczenia!