Dania 10 marca 2023r. słuchaczki  klasy pierwszej Szkoły Policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych, pod opieką nauczyciela Joanny Sitarskiej, udały się z  wizytą  do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli.

Celem wizyty było spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, zadbanie o ich wygląd, rozmowa oraz towarzyszenie w ich codzienności . Słuchaczki wykonywały głównie masaże dłoni,  delikatne zabiegi nawilżające dłonie, oraz malowanie paznokci. Miały możliwość pracy z osobami o szczególnych potrzebach, ale dzięki zaangażowaniu kosmetyczek pojawiło się wiele uśmiechów oraz ogromna wdzięczność ze strony podopiecznych Stowarzyszenia „Szansa”.

Wizyta była bardzo pracowita, przebiegała w miłej atmosferze. Uczestniczki wyniosły z niej wiele cennych wniosków i obserwacji. Z chęcią zaplanujemy kolejne spotkania.