W październiku CKZiU nawiązało współpracę z Rozwadowskim Klubem Seniora w Stalowej Woli działającym w strukturze MOPS w Stalowej Woli. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Stalowa Wola.

W dniu 9 listopada podopiecznych placówki odwiedziły kursantki kształcące się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Celem wizyty było świadczenie usług z zakresu strzyżenia i modelowania.

Z kolei 16 listopada do podopiecznych tej placówki wybrały się słuchaczki szkoły policealnej technik usług kosmetycznych wraz z opiekunem klasy. Dużym zainteresowaniem cieszyły sią zabiegi regulacji i henny brwi, manicure oraz zabiegi parafinowe na dłonie.

Nasi słuchacze dokonywali metamorfoz nieodpłatnie w ramach Wolontariatu. Takie działania niosą za sobą nie tylko możliwość doskonalenia umiejętności fryzjerskichi kosmetycznych, ale również są wspaniałymi lekcjami empatii.

Serdecznie dziękujemy Wolontariuszkom za  pomoc w realizacji akcji!!!