Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 stycznia 2024r. trwa wydawanie indeksów.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 oraz w soboty w godzinach 7:30-12:30

Prosimy o uzupełnienie indeksu na sesję egzaminacyjną zgodnie z tabelką umieszczoną
w pliku poniżej:
Dane do uzupełniania indeksu – Liceum Ogólnokształcące (słuchacze przyjęci w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają wpisywanie na str.12)
Dane do uzupełnienia indeksu – Szkoła Policealna (słuchacze przyjęci w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają wpisywanie na str. 8)

Harmonogram egzaminów semestralnych umieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce dla słuchacza/ egzaminy/ egzaminy semestralne