Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego  można odbierać od wtorku 5 lipca 2022r. (w godz. 8.30-14.00).

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.plod godziny 8.30.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

Osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu – pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Nieprzekraczalny termin złożenia tego oświadczenia upływa w dniu 12 lipca 2022r.