Informujemy, iż dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego będą wydawane począwszy od 8 września 2021.

Zdający, którzy składając deklarację egzaminacyjną podali swój adres e-mail otrzymali z systemu SIOEPKZ wiadomość umożliwiającą sprawdzenie wyniku egzaminu poprzez logowanie się do systemu zdającego. Jeżeli adres e-mail nie został podany sprawdzić wynik będzie można w szkole.

Przypominamy  jednocześnie, iż osoby które nie zdały egzaminu i chcą zdawać egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2022 mogą złożyć deklarację w terminie do 15 września 2021r.