Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji zimowej – styczeń 2021:

Wytyczne dot. egzaminu zawodowego – COVID – zima 2021