14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Natomiast w 1972 roku wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypada w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października.

W tym roku, po raz pierwszy, ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie odbyła się akademia z okazji tej uroczystości. Dla uczczenia tego ważnego dnia, przygotowano wystrój  związany ze  Świętem Edukacji Narodowej, który skłania do refleksji nad jakże pięknym, ale i trudnym zawodem nauczyciela.

Naszym nauczycielom i społecznikom wręczone zostały nagrody jak również odznaczenia państwowe za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty. Nagrodę Starosty Stalowowolskiego Pana Janusza Zarzecznego, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizację zadań statutowych placówki, otrzymała Pani Aneta Sikora. Nagrodę za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej – Medale Za Długoletnią Służbę otrzymały: Pani Wicedyrektor Barbara Wieszczek-Augustyńska – Złoty Medal, Pani Aleksandra Ruta – Srebrny Medal, a Pani Klaudia Kochowska – Brązowy Medal. Natomiast Pani Wioletta Krzysztyniak-Janusz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi otrzymali również nagrody Dyrektora CKZiU w Stalowej Woli.

Wszystkim pracownikom szkoły składamy najlepsze życzenia: zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.