1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę rozpoczynając II wojnę światową. W 80 rocznicę tamtych wydarzeń słuchacze CKZiU zorganizowali uroczysty apel upamiętniający ofiary tego największego konfliktu zbrojnego w historii.

Zanim doszło do ataku na Polskę Niemcy przygotowywały się do niego prowadząc intensywne zbrojenia i czyniąc porozumienia dyplomatyczne z Włochami i ZSRR, mające na celu wzajemną pomoc po rozpoczęciu działań zbrojnych. Do takiego porozumienia doszło pomiędzy przedstawicielami dyplomatycznymi III Rzeszy i Związku radzieckiego 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to oba państwa podpisały w Moskwie pakt o nieagresji Ribbentrop – Mołotow, do którego został dołączony tajny protokół określający granice pomiędzy obu mocarstwami, która miała być wytyczona po wspólnym zniszczeniu Rzeczpospolitej. Akt ten przesądził o wybuchu II wojny światowej o świcie 1 września 1939 roku, kiedy niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską placówkę wojskową na Westerplatte. Miejsce to stało się symbolem bohaterstwa żołnierza polskiego i pierwszą zaporą na drodze pochodu Hitlera w czasie II wojny światowej. Polacy bronili zaciekle każdego skrawka ojczystej ziemi jednak wroga armia okazała się silniejsza. W tych krytycznych dniach nastąpił kolejny akt dramatu, jakim było wkroczenie 17 września wojsk Armii Czerwonej na ziemie polskie.

Polska poniosła klęskę we wrześniu 1939 roku, jednak najstraszniejsze zło tkwiące w wojnie nastąpiło po zakończeniu kampanii wrześniowej. Jak tragiczne były lata okupacji niemieckiej i radzieckiej wiadomo  z publikowanych wspomnień byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów; wywiadów i filmów ukazujących gehennę życia w okupowanych miastach oraz prześladowania wymierzone przeciwko ludności polskiej.

My żyjąc dzisiaj w wolnej Polsce pamiętamy i będziemy pamiętać o tych , którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny najcenniejsze dary: młodość i życie „ Cześć i chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!”