Coś się kończy i coś się zaczyna…  W każdej chwili, w każdym zdarzeniu kryją się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W piątek, 26 czerwca 2020 roku kolejni absolwenci Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Szkoły Policealnej w zawodzie: technik rachunkowości i technik usług kosmetycznych świętowali niecodzienne zakończenie roku szkolnego.

Ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia,  w trosce
o bezpieczeństwo Nas wszystkich, nie odbyło się tradycyjne spotkanie całej społeczności szkolnej, uroczyste rozdanie świadectw, dyplomów i nagród.

Podczas ostatniego dnia egzaminu ósmoklasisty Pani dyrektor Maria Piekarz pogratulowała słuchaczom klasy ósmej ukończenia szkoły i zaprosiła na indywidualny odbiór świadectw w ustalonym terminie. Natomiast pożegnanie z absolwentami Szkoły Policealnej miało miejsce tuż przed  egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie Pani dyrektor wyraziła uznanie i podziękowała słuchaczom, że w obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji potrafili zmienić swoje przyzwyczajenia, współpracowali z kadrą pedagogiczną, byli wyrozumiali, cierpliwi i zdyscyplinowani kiedy trzeba było uczyć się zdalnie i w tenże sposób przystąpić do sesji egzaminacyjnej. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, serdeczne podziękowania Pani dyrektor skierowała także do nauczycieli, którzy motywowali słuchaczy do nauki i osiągania coraz lepszych wyników, okazywali im  życzliwość i troskę.   

Wszyscy wyrażamy smutek, że nie możemy się tradycyjnie spotkać, pożegnać, podziękować sobie za wspólnie spędzone lata, wręczyć upragnione świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce, wysoką frekwencję i zaangażowanie w działalność Naszej placówki budując jej piękną historię.

Drodzy Absolwenci! Wierzymy, że zapamiętacie miłe chwile spędzone w Naszej szkole, zdobytą wiedzę wykorzystacie do realizacji stawianych sobie celów i osiągniecia życiowego sukcesu. Życzymy jak najlepszych wyników z egzaminów, udanych i bezpiecznych wakacji.  

Nie mówimy żegnajcie, mówimy …

Do zobaczenia!