Zostań naszym słuchaczem  zaplanuj swoją przyszłość !

Rekrutacja 2020/2021 trwa nadal!!!!  Zapraszamy!!!

Nabór na rok szkolny 2020/2021 – proponujemy naukę:

 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • w Szkole Policealnej 
 • na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
 • w Branżowej Szkole II stopnia

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Kształcenie w Centrum jest bezpłatne. Szczegółowe informacje w zakładce: Rekrutacja

NASZE ATUTY:

 • Jesteśmy najstarszą, bezpłatną, państwową Szkołą dla Dorosłych w Stalowej Woli
 • Uczą u nas nauczyciele z pasją i wielkim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych
 • Uczymy jak odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy
 • Stwarzamy możliwość kształcenia w zawodach z perspektywą podjęcia pracy
 • Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych
 • Mamy własny budynek z dobrą bazą dydaktyczną.
 • Wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki (ZUS, MOPS, itp.).