Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Przełamujemy niechęć do obowiązków szkolnych, zachęcamy do aktywnego udziału w zajęciach, przygotowujemy do dalszej nauki.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Szkoła Policealna

Oferujemy kierunki, które są pożądane przez pracodawców. Swoją ofertę dostosowujemy do wymagań rynku pracy.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kursy to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Komunikat – interesantów nie przyjmuje się

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, iż CKZiU w Stalowej Woli do 10 kwietnia 2020r. interesantów nie przyjmuje. Prosimy o kontakt telefoniczny...

Komunikat dla słuchaczy CKZiU w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno –...

Słuchaczu:   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu szkoły...

Komunikat Dyrektora CKZiU

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu...

„By ósmy marca trwał cały rok”

W piątek, 6 marca z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet słuchaczki szkoły policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych zorganizowały Dzień Piękności dla Seniorek z ...

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w CKZiU w Stalowej Woli

W dniu 28 lutego 2020 roku w naszej placówce odbyły się warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w...

Konsultacje z nauczycielami – Szkoła Podstawowa

Informujemy, iż od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do 13.00 można poprzez pocztę elektroniczną konsultować się z nauczycielami, z którymi w danym...

Konsultacje dla słuchaczy – system zaoczny

Informujemy, iż w terminach w których są zaplanowane zajęcia słuchacze mają możliwość konsultacji z nauczycielami poprzez adres e-mail w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Poprawianie egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacji w Zawodzie w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części...

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z komunikatem OKE w Krakowie informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania...

Komunikat dot. adresu e-mail

Wszystkich słuchaczy, którzy chcą na e-mail otrzymać materiały dydaktyczne w związku z zawieszeniem zajęć, a nie podali takiego adresu w dokumentacji szkolnej prosimy o...

Komunikat – interesantów nie przyjmuje się

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, iż CKZiU w Stalowej Woli do 10 kwietnia 2020r. interesantów nie przyjmuje. Prosimy o kontakt telefoniczny...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

Stalowa Wola
ul. Hutnicza 12

adres

15 842 95 23

telefon

ckustwola@wp.pl

email