Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Przełamujemy niechęć do obowiązków szkolnych, zachęcamy do aktywnego udziału w zajęciach, przygotowujemy do dalszej nauki.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Szkoła Policealna

Oferujemy kierunki, które są pożądane przez pracodawców. Swoją ofertę dostosowujemy do wymagań rynku pracy.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kursy to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Egzamin ósmoklasisty – 16-18 czerwca 2020

Prosimy wszystkich ósmoklasistów o zapoznanie się z informacją o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w terminie od 16 do 18 czerwca 2020  Informacja dla zdających egzamin ósmoklasisty_czerwiec...

Informacja dla zdających egzamin maturalny – VI.2020

Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się z poniższą informacją o egzaminie maturalnym przeprowadzanych w VI.2020 Informacja dla zdających egzamin maturalny_VI.2020

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

„Pamięć jest wdzięcznością serca, a wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój na dzisiaj i tworzy wizję jutra”. Minęło już 100 lat, jak 18 maja...

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na...

Zakończenie roku

„Każda sekunda naszego życia jest jedną chwilą w dziejach wszechświata, chwilą, która się nie powtórzy”               W piątek, 24 kwietnia 2020 r. po latach nauki...

Konsultacje z nauczycielami – Szkoła Podstawowa

Informujemy, iż od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do 13.00 można poprzez pocztę elektroniczną konsultować się z nauczycielami, z którymi w danym...

Konsultacje dla słuchaczy – system zaoczny

Informujemy, iż w terminach w których są zaplanowane zajęcia słuchacze mają możliwość konsultacji z nauczycielami poprzez adres e-mail w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Poprawianie egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacji w Zawodzie w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części...

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z komunikatem OKE w Krakowie informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania...

Komunikat dot. adresu e-mail

Wszystkich słuchaczy, którzy chcą na e-mail otrzymać materiały dydaktyczne w związku z zawieszeniem zajęć, a nie podali takiego adresu w dokumentacji szkolnej prosimy o...

Komunikat – interesantów nie przyjmuje się

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, iż CKZiU w Stalowej Woli do 24 maja 2020r. interesantów nie przyjmuje. Prosimy o kontakt telefoniczny...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

Stalowa Wola
ul. Hutnicza 12

adres

15 842 95 23

telefon

ckustwola@wp.pl

email