Komunikaty

Egzamin maturalny – odbiór świadectw

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego  można odbierać od poniedziałku 5 lipca 2021r. (w godz. 8.00-14.00). Osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu - pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Nieprzekraczalny termin złożenia tego oświadczenia upływa w dniu 12 lipca 2021r.   

Wyniki egzaminu zawodowego

Informujemy, iż dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego będą wydawane począwszy od 8 kwietnia 2021. Zdający, którzy składając deklarację egzaminacyjną podali swój adres e-mail otrzymali z systemu SIOEPKZ wiadomość umożliwiającą sprawdzenie wyniku egzaminu poprzez logowanie się do systemu zdającego. Jeżeli adres e-mail nie został podany sprawdzić wynik będzie można w szkole od dnia wydawania dyplomów tj. od 8 kwietnia 2021. Przypominamy  jednocześnie, iż osoby które nie zdały egzaminu i chcą zdawać egzamin poprawkowy w sesji czerwiec - lipiec 2021 mogą złożyć deklarację w terminie do 8 kwietnia 2021r.

Nauka zdalna przedłużona

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi zajęcia w formie zdalnej będą kontynuowane (z wyjątkiem zajęć praktycznych, które w ograniczonym zakresie mogą być realizowane stacjonarnie). Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej i zapoznawanie się z nowymi komunikatami.    

Nauka zdalna w G Suite – instrukcja

Drodzy Słuchacze zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją o tym jak zacząć pracę w G Suite. Życzymy powodzenia 😊Do zobaczenia na G Suite.💻📱🖥 https://www.youtube.com/watch?v=mvpwPFISFKg

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

Dodatkowe obowiązkowe zajęcia z języka polskiego dla maturzystów odbędą się w piątek 23.10.2020r. w godzinach 15.05 - 16.35

Komunikat dot. zajęć w dniach 17 i 18.X.2020

Komunikat dotyczący prowadzenia zajęć w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa i obostrzeń w zakresie realizacji nauczania Informujemy, iż zajęcia zaplanowane na weekend 17 i 18 października 2020r. odbędą się w normalnym stacjonarnym trybie. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w strefie żółtej przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły. Jednocześnie prosimy o systematyczne sprawdzanie poczty e-mail, gdyż w związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego część słuchaczy przejdzie na ten model nauczania. Prosimy osoby, które zmieniły numer telefonu lub adres e-mail (w stosunku do danych podanych w dokumentacji rekrutacyjnej) o kontakt ze szkołą celem zaktualizowania powyższych danych kontaktowych

Komunikat dot. deklaracji maturalnych

Przypominamy, iż 30 września 2020r. upływa termin składania deklaracji maturalnych

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

W związku z przypadkami koronawirusa pojawiającymi się w krajach europejskich prosimy wszystkich słuchaczy oraz nauczycieli o zapoznanie się z poniższą informacją: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html    

Aktualności

Skip to content