Komunikaty

Egzaminy semestralne

Przypominamy, iż zgodnie z planem w terminach 13-14.VI.2020 i 20-21.VI.2020 odbędą się egzaminy semestralne. Harmonogramy oraz informacje odnośnie ich przeprowadzania otrzymaliście Państwo na adresy e-mail. Dodatkowo harmonogramy dostępne są również na stronie: http://ckustalowawola.pl/dla-sluchacza/egzaminy-semestralne/  

Konsultacje z nauczycielami – Szkoła Podstawowa

Informujemy, iż od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00 do 13.00 można poprzez pocztę elektroniczną konsultować się z nauczycielami, z którymi w danym dniu są zaplanowane zajęcia.  

Konsultacje dla słuchaczy – system zaoczny

Informujemy, iż w terminach w których są zaplanowane zajęcia słuchacze mają możliwość konsultacji z nauczycielami poprzez adres e-mail w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Poprawianie egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacji w Zawodzie w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły (wzór deklaracji do pobrania deklaracja_szkoła).

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z komunikatem OKE w Krakowie informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania świadectw i dyplomów. Zdający otrzymają wyniki w formie sms-a poprzez wysyłkę z systemu egzaminacyjnego SIOEPKZ. Jeżeli będzie to możliwe, dokumenty zostaną dostarczone między 26 a 31 marca 2020 r. Dokładne daty i sposób przekazania zostaną podane w terminie późniejszym. Zmianie ulega również termin złożenia deklaracji dla osób, które nie zdały egzaminu i chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Deklaracje mogą składać do 31 marca. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej lub strony OKE w Krakowie, na której będą ukazywać się kolejne komunikaty.

Komunikat dot. adresu e-mail

Wszystkich słuchaczy, którzy chcą na e-mail otrzymać materiały dydaktyczne w związku z zawieszeniem zajęć, a nie podali takiego adresu w dokumentacji szkolnej prosimy o jego przesłanie na adres ckustwola@wp.pl wraz z podaniem nazwiska i imienia oraz klasy. 

Komunikat – interesantów nie przyjmuje się

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, iż CKZiU w Stalowej Woli do 24 maja 2020r. interesantów nie przyjmuje. Prosimy o kontakt telefoniczny – 15 842 95 23, 516 411 404, bądź e-mail: ckustwola@wp.pl. Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  

Komunikat dla słuchaczy CKZiU w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Słuchaczu:   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

PILNY KOMUNIKAT!!!

ODWOŁANIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W CKZIU W OKRESIE OD DNIA 12 MARCA (CZWARTEK) DO DNIA 25 MARCA (ŚRODA) WŁĄCZNIE.  DOTYCZY RÓWNIEŻ SZKÓŁ ZAOCZNYCH

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

W związku z przypadkami koronawirusa pojawiającymi się w krajach europejskich prosimy wszystkich słuchaczy oraz nauczycieli o zapoznanie się z poniższą informacją: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html    

Aktualności