Komunikaty

Komunikat dla klas 2LZ

Osoby rozpoczynające naukę w klasie 2 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będą podzielone na dwa oddziały: klasa 2LZ1 i klasa 2LZ2. W sobotę 18 września przed zajęciami słuchacze zostaną zapoznani z przydziałem do danego oddziału. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć. 

Ubezpieczenie NNW

Słuchacze szkól dla dorosłych i uczestnicy KKZ mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia NNW. Koszt ubezpieczenia: 35 zł. Wpłat można dokonywać w sekretariacie CKZiU.

Terminy składania deklaracji na egzamin zawodowy i egzamin maturalny

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji zimowej upływa w dniu 15 września 2021r. Termin składania deklaracji na egzamin maturalny upływa 30 września 2021r. 

Komunikat dot. legitymacji szkolnych

Nowo przyjęci słuchacze SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH, którzy chcą otrzymać legitymację szkolną mogą zapisywać się na listę osób chętnych na legitymacje. Listy te będą udostępniane przez opiekunów klas podczas pierwszego zjazdu. Osoby, które potrzebują legitymacji wcześniej (przed zjazdem) mogą na bieżąco zgłaszać do sekretariatu chęć otrzymania legitymacji.   

Terminy zjazdów na I semestr

W zakładce "Dla Słuchacza": http://ckustalowawola.pl/dla-sluchacza/terminy-zjazdow/  znajdują się terminy zjazdów na I semestr r.szk.2021/2022 dla wszystkich oddziałów szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  W zakładce "Dla Słuchacza" → "Plan lekcji" znajdują się harmonogramy zajęć dla poszczególnych oddziałów. Szczegółowe harmonogramy zajęć będą publikowane na stronie sukcesywnie przed każdym zjazdem. 

Wyniki egzaminu zawodowego

Informujemy, iż dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego będą wydawane począwszy od 8 września 2021. Zdający, którzy składając deklarację egzaminacyjną podali swój adres e-mail otrzymali z systemu SIOEPKZ wiadomość umożliwiającą sprawdzenie wyniku egzaminu poprzez logowanie się do systemu zdającego. Jeżeli adres e-mail nie został podany sprawdzić wynik będzie można w szkole. Przypominamy  jednocześnie, iż osoby które nie zdały egzaminu i chcą zdawać egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2022 mogą złożyć deklarację w terminie do 15 września 2021r.

Listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

W siedzibie szkoły znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU oraz osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.  Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego i pierwszych zajęciach dla poszczególnych oddziałów znajduje się na stronie www. 

Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do szkół na rok szk. 2021/2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO_komunikat_20.08.2021

Egzamin maturalny – odbiór świadectw

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego  można odbierać od poniedziałku 5 lipca 2021r. (w godz. 8.00-14.00). Osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu - pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Nieprzekraczalny termin złożenia tego oświadczenia upływa w dniu 12 lipca 2021r.   

Wyniki egzaminu zawodowego

Informujemy, iż dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego będą wydawane począwszy od 8 kwietnia 2021. Zdający, którzy składając deklarację egzaminacyjną podali swój adres e-mail otrzymali z systemu SIOEPKZ wiadomość umożliwiającą sprawdzenie wyniku egzaminu poprzez logowanie się do systemu zdającego. Jeżeli adres e-mail nie został podany sprawdzić wynik będzie można w szkole od dnia wydawania dyplomów tj. od 8 kwietnia 2021. Przypominamy  jednocześnie, iż osoby które nie zdały egzaminu i chcą zdawać egzamin poprawkowy w sesji czerwiec - lipiec 2021 mogą złożyć deklarację w terminie do 8 kwietnia 2021r.

Nauka zdalna przedłużona

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi zajęcia w formie zdalnej będą kontynuowane (z wyjątkiem zajęć praktycznych, które w ograniczonym zakresie mogą być realizowane stacjonarnie). Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej i zapoznawanie się z nowymi komunikatami.    

Nauka zdalna w G Suite – instrukcja

Drodzy Słuchacze zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją o tym jak zacząć pracę w G Suite. Życzymy powodzenia 😊Do zobaczenia na G Suite.💻📱🖥 https://www.youtube.com/watch?v=mvpwPFISFKg

Aktualności

Skip to content