Komunikaty

Odbiór zaświadczeń ukończenia KKZ

Zaświadczenia ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodach fryzjer oraz cukiernik można odbierać w sekretariacie począwszy od piątku 29 listopada 2019r.

Komunikat dla KKZ fryzjer – klasa 1

W dniu 9 listopada 2019r. (sobota) w godzinach 8.45 – 16.00 odbędą się zajęcia z przedmiotu usługi fryzjerskie

Aktualności