Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKU w Stalowej Woli to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) są  szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących BEZPŁATNIE:
•    zdobyć nowy zawód,
•    uzupełnić swoje wykształcenie,
•    udoskonalić swoje umiejętności,
•    wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzająco kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Natomiast uczestnik kursu , który nie uzupełni wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

Ukończenie  KKZ zwiększa szanse na:
•    znalezienie pracy,
•    zmianę pracy,
•    awans,
•    utrzymanie zatrudnienia.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć dorosłe  osoby bez względu na wykształcenie – wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS.

W razie pytań, wątpliwości – kontaktuj się z nami: tel. 15 842-95-23 ZAPRASZAMY!

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKUiODiDZ w Stalowej Woli:

Oznaczenie kwalifikacji

 

Nazwa kwalifikacji /kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 

Symbol cyfrowy zawodu

 

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

522305

        Technik handlowiec

AU.21

Wykonywanie usług fryzjerskich

514101

Fryzjer

514105

Technik usług fryzjerskich

AU.26.

Projektowanie fryzur

514105

Technik usług fryzjerskich

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

331403

    Technik ekonomista

431103

Technik rachunkowości

AU.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 334306 Technik administracji

TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

751201

Cukiernik

314403

Technik technologii żywności

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

512001

Kucharz

343404

Technik żywienia   i usług gastronomicznych

TG.16.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

343404

 Technik żywienia  i usług gastronomicznych

RL.26.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

343203

Florysta